تضمین خرید

تضمین خرید

تضمین خرید شرکت ثمین فیلتر ایران به این منظور میباشد که شما همکاران گرامی دغدغه فروش محصولات تولیدی خود را در مدت معین نداشته باشید تا بتوانید به راحتی در این مدت جذب مشتری و بازار یابی نمایید . متاسفانه برخی از شرکت ها اقدام به تضمین خرید می نمایند که بصورت کوتاه مدت و […]