برای کسب اطلاعات بیش تر و ارتباط با ثمین فیلتر ایران می توانید با شماره های زیر در تماس باشید:

جهت خرید دستگاه فیلتر هوا و  دستگاه چین کن کاغذ فیلتر هوا

۰۹۱۹۷۵۰۵۹۷۳

۰۹۳۳۳۴۶۶۶۱۳